Stary Wielisław

 CMENTARZ

Wpisz  nazwisko

 
 

Nr Ewid

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Data śmierci

Sektor

Rząd

Miejsce